Kolarikorjaus

Kolarimaalaus

Tuulilasin vaihto

Alangon Autokorityö

 

Alangon Autokorityö on Mäntyharjussa toimiva nykyaikainen, kaikkien vakuutusyhtiöiden hyväksymä vauriokorjaamo ja automaalaamo. Kolarikorjaamomme auttaa sinua silloin, kun onnettomuus on sattunut.

On ajoneuvosi uusi tai vanhempi saat huolellisesti tehdyn työn, nykyaikaisilla korjausmenetelmillä, alkuperäisosilla sekä laadukkailla maalausmateriaaleilla. Ja tietysti takuulla.

Korjaamme kaikki autot ikään ja merkkiin katsomatta. Autamme sinua tarvittaessa asioimaan oman vakuutusyhtiöisi kanssa. 

Ota yhteyttä

 

Kolarikorjaamon palvelut Mäntyharju

 

Kolarikorjaamon palveluitamme ovat mm:

• Vauriokorjaukset
• Maalaukset
• Vahinkotarkastukset
• Muovikorjaukset
• Tuulilasien vaihdot

 Liikennevahinko voi sattua kenelle tahansa, eikä se ole koskaan toivottavaa. Vahingon sattuessa ota meihin viipymättä yhteyttä. Autamme tarvittaessa vahinkoilmoituksen teossa. 

Vahinkotarkastus vakuutusyhtiölle

 

Vauriolaskennassa käytössämme on vakuutusyhtiöiden käyttämä ja hyväksymä Cabas-laskentaohjelma, joten vaurion sattuessa saat kaiken tarvitsemasi palvelun samasta paikasta.

Soita meille, kun pelti rytisee ja autosi tarvitsee pikaista korjausta. Vahinkoja sattuu, mutta niin kauan kun kyseessä on vain rikkoontunut tuulilasi tai pienempi peltivahinko niin asia saadaan unohdettua nopeasti samalla, kun auto korjataan kuntoon. Vahinkotarkastuksen jälkeen aloitamme tarvittavat kolarikorjaus -toimenpiteet.


015 744 3402
ma-pe 8-17

 

 


010 19 5108
 

 

 


010 19 18 18
ma-pe klo 8-18
If yritys
010 19 16 00
ma-pe 8-17


010 3910 391
ma-pe 9-17 


 

 


010 503 5022
ma-pe 8-18
Fennia yritys
010 503 5011
ma-pe 8-17

 


0304 0506
ma 9-17, ti-pe 9-15

 


0303 0303
ma 9-17, ti-pe 9-15

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Alangon Autokorityö (2240819-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jani Alanko
040 7326 788
jani.alanko@autokorityo.fi

Henkilörekisterin nimi

Alangon Autokorityö asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Alangon Autokorityö
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jani.alanko@autokorityo.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna