Tuulilasit ja tuulilasin korjaus Mäntyharju

 

Renkaista irtoavat nastat ja irtokivet saattavat tehdä pahaa jälkeä tuulilasiin. Jos tuulilasin vauriota ei korjata heti, se pääsee laajenemaan. Silloin edessä voi olla lasin vaihto, joka on kalliimpi kuin lasin korjaus.

Pienikin vaurio tuulilasissa kannattaa korjata heti. Mitä nopeammin se korjataan, sitä huomaamattomampi on korjausjälki. Korjattu kohta tuulilasissa on vähintään yhtä vahva kuin uusi ja ehjä lasi.

Korjaamme ja vaihdamme tuulilasit nopeasti ja luotettavasti Mäntyharjussa.

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä, kun tuulilasi menee rikki!

Mitä minun tulee tehdä, jos tuulilasiin tulee vaurio tai se menee rikki? Tutki viipymättä huolellisesti koko tuulilasi, kun vaurio tulee tuulilasiin. Vältä koskemasta lasiin. Kuivaa lasi iskemän kohdalta. Suojaa vauriokohta esim. teipillä, jotta kosteutta tai epäpuhtauksia ei pääse vauriokohtaan. Ohjaa lämmityslaitteen kuuma tai kylmä ilma pois tuulilasilta, koska lämmönvaihtelu voi suurentaa vauriota. Ota tämän jälkeen mahdollisimman pian yhteyttä meihin niin varataan aika tuulilasin korjaukseen.

Onko sinulla tuulilasivakuutus?

Mikäli ajoneuvollasi on tuulilasivakuutus, lähes kaikki vakuutusyhtiöt korvaavat tuulilasin korjauksen ilman omavastuuta. Selvitämme tämän puolestasi siinä vaiheessa, kun tuotte auton meille vauriotarkastukseen.

Lasinkorjaus suoritetaan ESPRIT -tuulilasin korjausmenetelmällä alle tunnissa. ESPRIT on yksi maailman johtavista korjausjärjestelmien valmistajista.

Tuulilasin vaihto nopeasti

Meiltä saat tuuli- tai muut autolasit kätevästi asennettuna sekä irtolaseina.
Lasit saa alkuperäislaseina tai tarvikelaseina jotka toimittaa OEM-valmistaja Saint-Gobain Sekurit - Euroopan suurin lasitoimittaja autotehtaille.

Muista varmistaa onko ajoneuvossasi tuulilasivakuutus. Soita ja pyydä tarjous oman autosi tuulilasin vaihdosta.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Alangon Autokorityö (2240819-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jani Alanko
040 7326 788
jani.alanko@autokorityo.fi

Henkilörekisterin nimi

Alangon Autokorityö asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Alangon Autokorityö
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jani.alanko@autokorityo.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna